prim. Dean Klančič

dr.med., spec. druž. med.
NRev

Sanela Kalšek

srednja medicinska sestra

doc. dr. Edvard Pirnat

dr. med., specialist interne in nuklearne medicine
Grega-Kokalj

Grega Kokalj

zdravstveni administrator
IRev(1)

Irena Blaznik

srednja medicinska sestra
Jozi-Gregorin

Joži Gregorin

diplomirana medicinska sestra

Lili Ločniškar

dr. med., spec. druž. med.
Marjeta-Zupancic

Marjeta Zupančič

diplomirana medicinska sestra

Matej Kokalj Kokot

dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa

Ana Perdih

dr.med., spec.druž.med.

Tomi Cigoj

poslovni direktor

Nataša Berk

specializantka