doc. dr. Edvard Pirnat

dr. med., specialist interne in nuklearne medicine

Dolgoletni mentor študentom medicine in specializantom interne medicine.

Specialist interne medicine ter specialist nuklearne medicine.

Soustanovitelj ZZ Revita.

Eden od veznih členov pri projektu povezovanja tirologov z družinskimi zdravniki (e-posveti).

Strokovnjak z bogatimi izkušnjami s področja bolezni ščitnice, ki tudi v praksi upošteva to kar uči svoje študente (od pozornega in potrpežljivega poslušanja anamnez pacinetov, natančnosti pri pregledih, zavzetosti pri reševanju problemov in prijaznosti).