prim.-Dean-Klancic

Prim. Dean Klančič

dr.med., spec. druž. med.

Specialist splošne in nato še družinske medicine.

Soustanovitelj Revite.

Dolgoletni mentor specializantom družinske medicine, dolgoletni nosilec izobraževanja specializantov družinske medicine na Katedri za družinsko medicino s področja umirajočega bolnika (v preteklosti tudi dolgoletni zdravnik v hiši Hospic Ljubljana), Bivši predsednik združenja zasebnih zdravnikov, bivši podpredsednik zdravniške zbornice Slovenije, dolgoletni član/vmes predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino pri MZ…

Glavni nosilec dejavnosti v domu starejših Škofljica.