Matej Kokalj Kokot

Matej Kokalj Kokot

dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa

Specialist MDPŠ, usmerjen v šport (specializacija s programom izobraževanja enotne evropske specializacije medicine športa).

EFSMA certificirani inštruktor za vadbo na recept, aktivni član združenja za medicino športa ter združenja za medicino dela (član več strokovnih skupin).

Mentor v projektu zaposlovanje kineziologov v zdravstvu, mentor študentom medicine za področje medicine dela, od 2015 predavatelj v izobraževanju specializacije družinske medicine s področja preventive in področja življenjskega sloga (vadbe na recept), strokovni sodelavec v pilotnem projektu (URI Soča) na področju vračanja na delo po dolgotrajnih bolniških odsotnostih.

Dodatna znanja iz IT, certificirani Google IT support specialist, dolgoletni sistemski administrator in (neprofitno) glavni strokovni sodelavec pri razvoju Gospodarja zdravja za področje medicine dela. Od 2021 predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije v vladni strokovni skupini za digitalizacijo zdravstva.

Zagovornik sistematičnega pristopa za obstanek zgolj koristnih praks, večno v iskanju izboljšanih metod dela in boljših idej, zagovornik timskega pristopa, deljenja informacij v skupno dobro ter preventive pred kurativo.