Izberite svojega izbranega zdravnika spodaj

Lilijana Ločniškar, dr.med, specialist družinske medicine

Načini naročanja na obravnavo

 • Elektronsko na naši spletni strani: kadarkoli, zaželjena glavna pot – klikni gumb “želim termin”
 • Po telefonu: kadarkoli med delovnim časom ambulante
 • Po pošti: kadarkoli v ordinacijskem času
 • Osebno v prostorih ambulante: kadarkoli v ordinacijskem času
 • Akutni primeri so obravnavani prednostno.
 • Vsi ostali so obravnavani glede na število čakajočih.
 • Naročeni recepti so izdani najkasneje v 3 delovnih dneh
 • V kolikor gre za življenjsko ogrožujoče stanje, kličite številko 112

Ordinacijski čas

ponedeljek: 8:30 – 14:30

torek: 12:00 – 17:00

sreda: 08:00 – 13:00 in 15:00 – 19:00

čertek: 13:00 – 19:30

petek: 8:30 – 14:30

Telefonsko naročanje

Telefon: 01-2340-222

Kadarkoli med ordinacijskim časom ambulante.

 

Informacije za slepe in slabovidne

Klikni za predvajanje:

Odgovorni nosilec dejavnosti

 • Specialist splošne in nato še družinske medicine.
 • Ena prvih koncesionarjev v Sloveniji (od 1991) in soustanoviteljica Revite.
 • Vedno nasmejana in pozitivna, dolgoletna mentorica specializantom družinske medicine, strokovno izjemno podkovana in vedno skuša doseči najboljše za svoje paciente.

Lili Ločniškar, dr.med, spec. druž.med.

Ana Perdih , dr. med., specialist družinske medicine

Načini naročanja na obravnavo

 • Elektronsko na naši spletni strani: kadarkoli, zaželjena glavna pot – klikni gumb “želim termin”
 • Po telefonu: Kadarkoli med ordinacijskim časom ambulante
 • Po pošti: kadarkoli v ordinacijskem času
 • Osebno v prostorih ambulante: kadarkoli v ordinacijskem času
 • Akutni primeri so obravnavani prednostno.
 • Vsi ostali so obravnavani glede na število čakajočih.
 • Naročeni recepti so izdani najkasneje v 3 delovnih dneh
 • V kolikor gre za življenjsko ogrožujoče stanje, kličite številko 112

Ordinacijski čas

ponedeljek: 8:30 – 14:30

torek: 12:00 – 17:00

sreda: 08:00 – 13:00 in 15:00 – 19:00

čertek: 13:00 – 19:30

petek: 8:30 – 14:30

Telefonsko naročanje

Telefon: 01-2340-222

Kadarkoli med ordinacijskim časom ambulante.

 

Informacije za slepe in slabovidne

Klikni za predvajanje:

Odgovorni nosilec dejavnosti

 • Mentorica študentom Medicinske fakultete UL
 • Asistentka na Katedri za družinsko medicino MF UL; sodeluje pri seminarjih in vajah v okviru Katedre
 • Sodelavka pri izvajanju specializacije iz družinske medicine
 • Iz prepričanja, da je v družinski medicini mogoče najbolj v polnosti uresničiti poslanstvo zdravniškega poklica, rada opravlja svoje delo s pacienti in navdušenje nad poklicem prenaša tudi na mlajše generacije

Ana Perdih, dr.med, spec. druž.med.

prim. Dean Klančič, dr.med, specialist družinske. medicine

Načini naročanja na obravnavo

 • Elektronsko na naši spletni strani: kadarkoli, zaželjena glavna pot – klikni gumb “želim termin”
 • Po telefonu: Kadarkoli med ordinacijskim  časom ambulante
 • Po pošti: kadarkoli v ordinacijskem času
 • Osebno v prostorih ambulante: kadarkoli v ordinacijskem času
 • Akutni primeri so obravnavani prednostno.
 • Vsi ostali so obravnavani glede na število čakajočih.
 • Naročeni recepti so izdani najkasneje v 3 delovnih dneh

Ordinacijski čas

sreda: 15:00 – 19:00

Telefonsko naročanje

Telefon: 01-2340-222

Kadarkoli med ordinacijskim časom ambulante.

 

Informacije za slepe in slabovidne

Klikni za predvajanje:

Dean Klančič, dr.med

Odgovorni nosilec dejavnosti

 • Specialist splošne in nato še družinske medicine.
 • Soustanovitelj ZZ Revite.
 • Dolgoletni mentor specializantom družinske medicine, dolgoletni nosilec izobraževanja specializantov družinske medicine na Katedri za družinsko medicino s področja umirajočega bolnika (v preteklosti tudi dolgoletni zdravnik v hiši Hospic Ljubljana), Bivši predsednik združenja zasebnih zdravnikov, bivši podpredsednik zdravniške zbornice Slovenije, dolgoletni član/vmes predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino pri MZ…
 • Glavni nosilec dejavnosti v domu starejših Škofljica.

Trenutni specializantje družinske medicine

Kaj je specializant?

 • Zdravnik, ki je usposobljen za obravnavo urgentnih stanj, pridobiva pa specialna znanja s področja na katerem bo kasneje delal kot specialist.
 • V družinski medicini specializacija traja 4 leta, 2 leti delajo v bolnišnicah po praktično vseh klinikah, 2 leti v ambulanti družinske medicine – skozi izobraževanja in delo pridobivajo veščine in potrdila za samostojno obvladanje posameznih stanj v družinski medicini.
 • Dlje kot je v procesu specializacije, bolj dela samostojno – v zadnjem letu specializacije to pomeni veliko večino časa.
 • Obravnava pri njem ni nič drugačna kot pri specialistu – za področja, kjer se še ne odloča samostojno (v prvih letih), je včasih potrebna dvojna obravnava ali posvetovanje (v praksi to lahko pomeni, da vas bo občasno dodatno pregledal še zdravnik specialist (njegov mentor).
 • Po koncu specializacije opravi specialistični izpit, s tem pa pridobi tudi licenco za samostojno opravljanje poklica – lahko ostane v ustanovi, kjer je opravljal specializacijo ali pa se zaposli drugje.

Kaj je družinska medicina

 • Specializacija, ki se je po vzoru zahodnoevropskih držav v SLO začela v letu 2000.
 • Najširše zastavljena specializacija med vsemi specialnostmi v medicini (v Sloveniji in svetu).
 • Pokriva VSE organske sisteme, VSE skupine bolezni in to v VSEH starostnih skupinah (tudi pediatrijo za časa dela v urgentni službi).
 • Specialisti družinske medicine so v večini krajev v Sloveniji nosilci nujne medicinske pomoči (NMP).
 • Vodijo dolgotrajno oskrbo/terapijo večine kroničnih bolezni v medicini (srčnožilne, astmo, KOPB, sladkorne bolezni, bolezni črevesja in notranjih organov, kože…)
 • Izvajajo presejalne in preventivne programe na področjih srčnožilnih bolezni, Astme, KOPB, sladkorne bolezni in še mnogo več.
 • So nosilci zdravstvene dejavnosti v domovih starejših.
 • Izvajajo oskrbo na domu in oskrbo neozdravljivo bolnih (paliativno oskrbo).
 • Izvajajo cepljenja odrasle populacije (in otrok- za neobvezna cepljenja).
 • Velikokrat so glavni vezni člen med medicino in socialnovarstvenimi zavodi ter socialnimi službami.
 • Urejajo postopke v zvezi z bolniškim staležem (ZZZS) ter postopki na zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • So glavni vratar in izvajalec pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – tolmač pravil ZZZS na vseh področjih.
 • V večini regij v Sloveniji izvajajo mrliško pregledno službo.
 • So glavni vezni člen med pacienti in kliničnimi specialisti.
 • V zadnjih letih se zanimanje za specializacijo močno zmanjšuje, povečujejo se odhodi v tujino, do 2025 pa se jih bo po nekaterih napovedih upokojilo 40%.

Aktivnosti družinske medicine pri nas

 • Vodenje (odkrivanje in zdravljenje) kroničnih bolezni (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, metabolni sindrom, motnje lipoproteinov/lipidov, nevrodegenerativnih bolezni…
 • Zdravljenje in organizacija rehabilitacije po mišičnoskeletni bolečini.
 • Diagnostika in zdravljenje kroničnih obolenj dihal (Astma in KOPB).
 • Diagnostika in zdravljenje akutnih okužb.
 • Cepljenja proti Gripi, pnevmokoku, meningokoku, Klopnemu meningoencefalitisu, HepatitisuB.
 • Vodenje bolniškega staleža in postopkov na ZPIZu.
 • Priprave na operativne posege v bolnišnicah.
 • Zdravljenje in oskrba manjših poškodb.
 • Izvajanje preventivnih presejalnih programov.
 • Izvajanje hišnih obiskov in oskrbe na domu za osebe, ki ne morejo do nas.
 • Oskrba ran po operativnih posegih in večjih poškodbah.
 • Izvajanje paliativne oskrbe neozdravljivo bolnih in lajšanje zadnjih dni življenja.
 • Oskrba stanovalcev domov starejših.