Vizija

Po 30-tih letih delovanja želimo v Zdravstvenem Zavodu Revita vsakodnevno zagotavljati doseženo strokovno raven in obdržati priznani položaj kakovostne, prijazne in strokovne ustanove ter jo razvijati v skladu z napredkom znanosti in potrebami uporabnikov. V ospredje postavljamo zdravstveno oskrbo državljanov, na prvo mesto pa svoje cenjene stranke, ki jim s strokovnim kadrom nudimo nadstandardni nivo storitev, ki že sedaj presega svetovne standarde in pričakovanja.

Poslanstvo

Kljub temu, da se povprečna starostna doba prebivalcev Slovenije viša, to še ne pomeni avtomatsko boljšega življenja. V modernem življenju se soočamo z neprestano rastočim hitrim tempom in vedno večjo količino stresa. Naše poslanstvo in zaveza je ohranjati in krepiti zdravje posameznika, družine in okolja, v katerem delamo in živimo. Usmerjeni smo v dvig kakovosti življenja na vseh področjih, z vključevanjem najnovejših spoznanj in modernih pristopov. V ta namen vse razpoložljive vire neprekinjeno in dolgoročno vlagamo v strokovni in osebnostni napredek zaposlenih ter izgradnjo vrhunskega tima. Za nas stranke in zaposleni niso le številke, so naš strastni cilj, ponos in odraz kakovosti našega dela. Ker verjamemo, da je del zdravljenja tudi vrhunski osebni pristop, »pozdravimo« vse stranke z nasmehom in obilico dobre volje.

Vrednote

Zdravstveni zavod Revita poleg kakovostnega zdravljenja stremi tudi k poslovni odličnosti. Zato naš  visok etični nivo sloni na vrednotah kot so:

  • integriteta delovanja, ki zahteva odkritost, verodostojnost in moralno delovanje, 
  • strokovnost našega osebja in izvedenih storitev, 
  • spoštovanje tako strank kot tudi sodelavcev,
  • odgovornost do strank, sodelavcev in širše družbe,
  • vztrajnost na začrtani poti

Ekipa

Mnenja naših pacientov