Matej K. Kokot, dr.med, spec. MDPŠ

Komunikacija – klikni za:

Načini naročanja na obravnavo

 • ELEKTRONSKO – športniki/starši/posamezniki: s klikom naročilo na termin se odpre koledar v katerem lahko izberete proste termine, kot storitev pa izberite vrsto pregleda
 • ELEKTRONSKO – klubi: z uporabo spletne rešitve, ki poleg naročanja na obravnavo omogoča tudi varno hrambo vseh spričeval športnikov o izpolnjevanju pogojev za treniranje in tekmovanja. (Kaj je to?)
 • PO TELEFONU – v kolikor ni razpisanih prostih terminov ali če se naročate prvič – za dogovor glede obsega pregleda (primarno v primeru, da gre za vrhunske športnike)

Odgovorni nosilec dejavnosti

 • Specialist MDPŠ, usmerjen v šport (specializacija s programom izobraževanja enotne evropske specializacije medicine športa).
 • Od 2015 izkušenje z delom v multidisciplinarnem timu medicine športa, tako pri pregledih vrhunskih športnikov (tudi olimpijskega ranga OKS), rekreativcev in otrok.
 • Od 2015 EFSMA certificirani inštruktor za vadbo na recept, aktivni član slovenskega Združenja za medicino športa (v upravnem odboru organizacije svetovnega kongresa FIMS 2016 in predsednik organizacijskega odbora evropskega kongresa EFSMA 2019).
 • Mentor v projektu zaposlovanje kineziologov v zdravstvu, mentor študentom medicine za področje medicine dela, od 2015 predavatelj v izobraževanju specializacije družinske medicine s področja preventive in področja življenjskega sloga (vadbe na recept), strokovni sodelavec v pilotnem projektu (URI Soča) na področju vračanja na delo po dolgotrajnih bolniških odsotnostih.
 • Dodatna znanja iz IT, certificirani Google IT support specialist, dolgoletni sistemski administrator in (neprofitno) glavni strokovni sodelavec pri razvoju Gospodarja zdravja za področje medicine športa, vključno z vsebinami za OKS (npr. redno spremljanje COVID zdravstvenega stanja odprave olimpijcev Tokio 2021). Od 2021 predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije v vladni strokovni skupini za digitalizacijo zdravstva.
 • Zagovornik sistematičnega pristopa za obstanek zgolj koristnih praks, večno v iskanju izboljšanih metod dela in boljših idej, zagovornik timskega pristopa, deljenja informacij v skupno dobro ter preventive pred kurativo.

Matej K. Kokot, dr.med, spec. MDPŠ

Kako se pripraviti na PREVENTIVNI pregled športnika?

 • Na pregled pridite tešči (lahko pijete vodo in vzamete zdravila) – v kolikor prejmete navodila, da obiščete laboratorij v drugem terminu (ali na drugi lokaciji), velja enako.
 • S seboj prinesite očala in slušni aparat, v kolikor jih uporabljajte.
 • Dan pred ali na dan pregleda izpolnite COVID vprašalnik in ga pošljite preko Gospodarja zdravja (ali prinesite s seboj).
 • V primeru zdravstvenih težav, je dobro imeti s seboj pomembnejše izvide s tega področja (vse vam vrnemo).
 • Prinesite dobro voljo in rezervirajte 60-90 minut časa (običajni obseg: Pregled pri zdravniku, laboratorijska analiza krvi in urina, EKG, spirometrija in preiskava vida).

Kako se pripraviti na SPECIALISTIČNI pregled?

 • Odvisno od cilja pregleda – v kolikor je namenjen obravnavi bolezenskega stanja, s seboj prinesite vse že opravljene izvide, v kolikor se pričakuje odvzem krvi, pa pokličite za navodila.
 • Prinesite dobro voljo in rezervirajte 30-60 min časa (odvisno od problema in potrebe po dodatnih posegih/preiskavah).

Kaj je medicina športa?

Medicina športa
 • Veja medicine, ki se ukvarja z vplivom trenažnega procesa in tekmovanj na zdravje športnika (profesionalnega, rekreativca ali otroka), vplivom zdravja na športne uspehe ter vplivov športa na rast in razvoj otrok (pozitivnih in negativnih).
 • Osnovi del je usmerjen v oceno zmogljivosti, koordinacije, moči, energetskih sistemov, prehrane, imunskega sistema, hormonske regulacije, stopnje regeneracije, bioloških ritmov (npr. jet-lag) ter na podlagi vseh – oceni tveganja za poškodbe/okvaro zdravja.
 • Pokriva diagnostiko športnih poškodb, preobremenitvenih sindromov in prepoznavo biomehanskih vzorcev ali trenažnih vsebin ali opreme, ki vodi v poškodbe.
 • Velika večina obravnam predstavljajo bolezni mišičnoskeletnega sistema.
 • Ukvarja se z zdravljenjem blagih poškodb in vračanjem v trenažnih proces, pri težjih pa koordinira rehabilitacijo med različnimi strokami (ortopedija, travmatologija, kardiologija, nevrologija, fiziatrija, fizioterapija…).
 • V osnovi preventivna stroka, ki stalno sporoča predloge/izboljšave posameznikom in klubom, skrbi pa tudi za promocijo telesne dejavnosti v splošni populaciji.
 • Skrbi za izobraževanje zdravstvenega kadra (vseh specialnosti) na področju učinkov telesne dejavnosti in telesne vadbe pri posameznih kroničnih boleznih.
 • Športniki nas primarno poznajo po izvajanju preventivnih pregledov in pomoči pri blažjih poškodbah, poleg tega smo klubski in reprezentančni zdravniki, sodelujemo v organih OKS in organizaciji masovnih športnih prireditev.
 • Najpogosteje jo izvajajo specialisti medicine dela, prometa in športa, ki so usmerjeni v šport, je pa možno, da so zdravniki medicine športa tudi specialisti drugih strok (ortopedija, travmatologija, fizikalna in rehabilitacijska medicina, interna medicina…) s pridobljenimi dodatnimi znanji.
 • Specializacija kot edina v sistemu ni del javnega zdravstva, zato vse storitve plača naročnik (izjema so kategorizirani športniki, ki jim 1x letno pregled krije ZZZS – v 2 ambulantah (KIMDPŠ Ljubljana in ZD Celje)).

Katere storitve medicine športa lahko dobite pri nas?

 • Preventivne preglede vrhunskih, rekreativnih športnikov in športnikov otrok z izdajo spričeval, ki dovoljujejo treninge in tekmovanja v sklopu vseh panožnih zvez OKS.
 • Specialistične preglede v primeru zdravstvenih težav športnika.
 • Specialistične preglede splošne populacije, kadar imajo težave z mišičnoskeletnim sistemom ali boleznimi povezanimi z življenjskim slogom (sladkorna bolezen, debelost, motnje v metabolizmu maščob, motnje spanja…).
 • Celostno sodelovanje s klubi, kjer pripravimo analizo na podlagi podatkov pregledanih oseb in klubom pomagamo zmanjševati število poškodb.
 • Individualno obravnavo pri kineziologu (zaenkrat zunanji sodelavci).
 • Prehransko svetovanje – optimizacija športne prehrane (zaenkrat zunanji sodelavci).
 • Obravnavo pri fizioterapevtu – vračanje po poškodbah (zaenkrat zunanji sodelavci).
 • Oceno in predlog korekcije vseh dejavnikov, ki vplivajo na normalizacijo spanja, brez uporabe zdravil.
 • Priprava strategije obvladovanja stresa (individualno).

Cenik storitev medicine športa

Specialistični pregled (prvi)70€
Specialistični pregled (kontrolni)40€
Preventivni pregled športnika do vključno 10 leta70€
Preventivni pregled športnika (osnovni)85€
Obremenitveno testiranje na kolesu (z merjenjem EKG)95€
Obremenitveno testiranje na kolesu s 6 vrednostmi laktata (z EKG)130€
Obremenitveno testiranje na kolesu s 6 vrednostmi laktata (brez EKG) – določitev con treningov z interpretacijo100€
Analiza telesne sestave z določitvijo faznega kota25€

(Rezervacijo zaračunamo v kolikor pacient ne odpove termina do 3 delovne dni pred dogovorjenim terminom, ali pa se naroči na akutno sproščene termine 3 dni pred pregledom, pa se nato ne udeleži pregleda.)