Odpiranje in zapiranje bolniškega staleža

Bolniški stalež je pomembna pravica vsakega delavca, ki velja tako za zaposlene kot tudi za
samozaposlene posameznike. Gre za plačano odsotnost z dela, ki jo lahko delavci izkoristijo v primeru
zdravstvenih težav ali potrebe po negi družinskih članov. Odobritev bolniškega staleža poteka po
predpisani poti v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravili
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Namen bolniškega staleža je:
– Počitek, izvajanje ukrepov po navodilu zdravnika
– Rehabilitacija, okrevanje
– Zdravljenje
– Nega ali spremstvo

Glavni cilj bolniškega staleža je omogočiti posamezniku, da se čim prej povrne v dobro zdravstveno
stanje in se lahko vrne na svoje delovno mesto.

Bolniški stalež NI namenjen nobenim drugim dejavnostim – na primer: poglobljenemu
urejanju/pospravljanju doma, opravilom, ki jih odlašate za “kdaj drugič”; kot nadomestek za reden
dopust, družabnim dejavnostim, delu okoli hiše, izletom oz. potovanjem, ….

POSTOPEK ODPRTJA BOLNIŠKEGA STALEŽA
V Zdravstvenem Zavodu Revita imate dve možnosti za odprtje bolniškega staleža:
1. Pokličite v ambulanto.
2. Uporabite aplikacijo Gospodar Zdravja (GZ). Na naši spletni strani izberite ambulanto svoje zdravnice in kliknite na
POŠLJI SPOROČILO ter preko E-POSVETA opišite svojo zdravstveno težavo ter navedite razlog in
časovno obdobje, za katerega potrebujete bolniški stalež (pri tem uporabljajte natančne datume in se
izogibajte vsemu preveč splošnemu, kot so “danes”, “Jutri”, “včeraj”, “kmalu” ipd.).

POMEMBNO: SKladno s predpisi je bolniški stalež treba odpreti najkasneje v treh dneh od začetka odsotnosti (praviloma
odprete prvi dan odsotnosti). Če o vaši odsotnosti nismo obveščeni vnaprej in predpisanih treh dneh,
žal ne bomo mogli odobriti bolniškega staleža za nazaj. V takem primeru boste morali uporabiti svoje
dneve dopusta ali poiskati drugo rešitev.

POSTOPEK ZAPRTJA BOLNIŠKEGA STALEŽA
1. Pokličite v ambulanto.
2. Na naši spletni strani izberite ambulanto svoje zdravnice in “POŠLJI SPOROČILO” (navedite datumsko) ali še bolje “NAROČILO BOLNIŠKEGA LISTA” (slednjo opcijo se uporablja SAMO za zapiranje staležev!)

DOLŽNOSTI PACIENTA MED DALJŠIM BOLNIŠKIM STALEŽEM:

1. Posredovanje ustrezne dokumentacije, ki se nanaša na razlog za bolniški stalež.
2. Opozorilo Zdravstvenega Zavoda Revita 10 dni pred potekom trenutnega bolniškega staleža, da se
lahko pravočasno pripravi predlog za podaljšanje bolniškega staleža (na primer, če je vaša trenutna
odobrena bolniška do 26. dneva v mesecu, nas o potrebi po podaljšanju obvestite najkasneje do 16.
dneva istega meseca).
3. Ob koncu meseca (ne prej kot 5 koledarskih dni pred koncem meseca) se obrnite na nas (preko
telefonskega klica ali aplikacije GZ), da uredimo izdajo bolniškega lista za pretekli mesec.

Zavedamo se, da je bolniški stalež pomemben za vaše zdravje in dobro počutje, zato vas prosimo, da
upoštevate zgoraj navedena navodila, da lahko zagotovimo pravilno, zakonsko utrezno in pravočasno obravnavo vašega
bolniškega staleža.