Splošna stavka zdravnikov

V času stavke (od 15.1.2024 do preklica) bomo, kot predvideva zakon, neomejeno zagotavljali zdravstveno oskrbo vsem mlajšim od 18 let, starejšim od 65 let, nosečnicam, bolnikom s težkimi kroničnimi, rakavimi in duševnimi boleznimi.

Zgoraj omenjene storitve bomo izvajali v skladu z »Izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov v času od 15.1.2024 dalje«.

Ambulanti družinske medicine bosta delali v omejenem obsegu po sicer veljavnem ordinacijskem času. Ambulanta medicine dela, prometa in športa deluje za vse, ki so prejeli obvestilo o pregledu.

Uporabnike prosimo, da v primeru nujnih zdravstvenih stanj kontaktirajo Urgentni center Ljubljana oz. službo nujne medicinske pomoči preko številke 112.

Drugi del stavke zdravnikov in zobozdravnikov – razlaga

S strani FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov, smo bili obveščeni, da se dne 15. 1. 2024, ob 7. uri, prične drugi del stavke zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo trajal do sprejema sklepa o prenehanju stavke, ki ga sprejme glavni odbor FIDES, ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Stavko podpirata tudi Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Sindikat zdravnikov družinske medicine Praktik.um, pri čemer slednji naslavlja najbolj kritična področja osnovnega zdravstva: 

1. Zaveza, da politika ne bo mimo stroke enostransko dvigovala obremenitev, ki bi predstavljale nevarnost za kakovostno in zakonito oskrbo bolnikov. 

2. Oblikovanje posebnega plačnega stebra za zdravstvo. Primarno z namenom, da takoj pride do pomembnega povišanja plač za srednje medicinske sestre in ostalo najmanj plačano osebje v zdravstvu (bolničarke, strežnice, administratorji, čistilke…). Deficitarne kadre kjerkoli v javnem sektorju je potrebno privabiti na delovna mesta. Po Sloveniji se zapirajo oddelki v bolnišnicah in DSOjih, kar ima tragične posledice za ljudi.  

3. Obsežne administrativne razbremenitve v zdravstvu. Zdravstveni kader naj se ukvarja z zdravstveno oskrbo bolnikov.  


4. Izvajanje mednarodne resolucije WHO (Svetovne zdravstvene organizacije) za zaščito in v podporo zdravstvenim delavcem, ki jo je Slovenija podpisala oktobra 2023. To za začetek vključuje sprejetje strategije in akcijskega načrta za izboljšanje delovnih pogojev za vse profile, ki delajo v zdravstvu.