Zdravje zaposlenih v Osnovnih šolah

E-medicina

Tema: najpogostejše zdravstvene težave po delovnih mestih in ukrepi za preprečitev poslabšanja

Čas trajanja: 2 uri

Opis:

Z izobraževanjem predstavimo slovensko statistiko bolniškega staleža in statistiko naše ambulante, skupno in ločeno za vse poklicne skupine zaposlenih v osnovnih šolah. Predstavimo najpogostejše dejavnike tveganja, ki vodijo do okvar zdravja in predvsem predstavimo ukrepe, ki lahko omejijo negativne posledice na zdravju. Izobraževanje je mišljeno kot interaktivna delavnica – prvi del (predstavitev problematike) je sicer enosmeren, drugi del (ukrepi) pa poteka kot interaktivna diskusija.

Lokacija: na lokaciji naročnika