Prednosti in slabosti COVID cepiv

Prednosti in slabosti Covid cepiv

Tema: predstavitev posameznih cepiv, z uradno statistiko učinkovitosti in pojavljanja stranskih učinkov

Opis: V izobraževanju bomo predstavili osnove delovanja imunskega sistema, predstavili način delovanja posameznega cepiva, ki je na voljo, in podatke o učinkovitosti, ki so bile podlaga za njihovo registracijo. Prav tako bomo na jasen način predstavili verjetnost pojava stranskih učinkov in kateri se pojavljajo.

Med izobraževanjem so udeleženci tudi naprošeni, da izpolnijo kratko anketo, ki nam bo dala predstavo o tem kakšna je pripravljenost na cepljenje in kateri so glavni pomisleki tistih, ki se za cepljenje ne bi odločili. Prvih 30-45 minut je namenjenih predstavitvi teoretičnih podlag, nato sledi diskusija.

Čas trajanja: 1 – 1,5 ure

Lokacija: Spletno izobraževanje